Menu REVELution subteam

VIETSUB - Secret Unnie YERI & SEULGI (14 video - 0 phim)

Cập nhật mới nhất 02/07/2019 05:54

Vietsub by REVELution

[VIETSUB] 180421 Secret Unnie Ep. 0 - Red Velvet Yeri & Han Chaeyoung

4209

Link tổng hợp các server (cliphub, daily, drive, mega): https://goo.gl/5XuaNe Cập nhật đầy đủ vietsub tại: http://revelutionsubteam.cliphub.io/

[VIETSUB] 180504 Secret Unnie Ep. 1 - Red Velvet Yeri & Han Chaeyoung

4209

Link tổng hợp các server (cliphub, daily, drive, mega): https://goo.gl/5XuaNe Cập nhật đầy đủ vietsub tại: http://revelutionsubteam.cliphub.io/

[VIETSUB] 180525 Secret Unnie Ep. 4 - Red Velvet's Seulgi & Sunmi

4209

Link tổng hợp các server (cliphub, daily, drive, mega): https://goo.gl/5XuaNe Cập nhật đầy đủ vietsub tại: http://revelutionsubteam.cliphub.io/

[VIETSUB] 180525 Secret Unnie Ep. 4 - Yeri x Han Chaeyoung Cut

4209

Link tổng hợp các server (cliphub, daily, drive, mega): https://goo.gl/5XuaNe Cập nhật đầy đủ vietsub tại: http://revelutionsubteam.cliphub.io/

[VIETSUB] 180817 Secret Unnie Ep. 16 - Red Velvet's Seulgi & Yeri, Sunmi, Han Chaeyoung

Hai chị tới thăm các em nhỏ ở concert để tiếp năng lượng POWER UP! cho các em Link tổng hợp các server (cliphub, daily, drive, mega): https://goo.gl/5XuaNe Cập nhật đầy đủ vietsub tại: http://revelutionsubteam.cliphub.io/

[VIETSUB] 180629 Secret Unnie Ep. 9 - Yeri x Han Chaeyoung

4209

Ep 8 không có nhiều sự xuất hiện của Seulgi và Yeri nên sẽ không được vietsub. Link tổng hợp các server (cliphub, daily, drive, mega): https://goo.gl/5XuaNe Cập nhật đầy đủ vietsub tại: http://revelutionsubteam.cliphub.io/

[VIETSUB] 180608 Secret Unnie Ep. 6 - Seulgi x Sunmi

4209

Link tổng hợp các server (cliphub, daily, drive, mega): https://goo.gl/5XuaNe Cập nhật đầy đủ vietsub tại: http://revelutionsubteam.cliphub.io/

[VIETSUB] 180511 Secret Unnie Ep. 2 - Red Velvet Yeri & Han Chaeyoung

4209

Link tổng hợp các server (cliphub, daily, drive, mega): https://goo.gl/5XuaNe Cập nhật đầy đủ vietsub tại: http://revelutionsubteam.cliphub.io/

[VIETSUB] 180518 Secret Unnie Ep. 3 - Yeri x Han Chaeyoung & Seulgi x Sunmi

4209

Link tổng hợp các server (cliphub, daily, drive, mega): https://goo.gl/5XuaNe Cập nhật đầy đủ vietsub tại: http://revelutionsubteam.cliphub.io/

[VIETSUB] 180601 Secret Unnie Ep. 5 - Seulgi x Sunmi

4209

Link tổng hợp các server (cliphub, daily, drive, mega): https://goo.gl/5XuaNe Cập nhật đầy đủ vietsub tại: http://revelutionsubteam.cliphub.io/

[VIETSUB] 180720 Secret Unnie Ep. 12 - Yeri x Han Chaeyoung

Ep 8 không có nhiều sự xuất hiện của Seulgi và Yeri nên sẽ không được vietsub. Link tổng hợp các server (cliphub, daily, drive, mega): https://goo.gl/5XuaNe Cập nhật đầy đủ vietsub tại: http://revelutionsubteam.cliphub.io/

[VIETSUB] 180713 Secret Unnie Ep. 11 - Yeri x Han Chaeyoung

Ep 8 không có nhiều sự xuất hiện của Seulgi và Yeri nên sẽ không được vietsub. Link tổng hợp các server (cliphub, daily, drive, mega): https://goo.gl/5XuaNe Cập nhật đầy đủ vietsub tại: http://revelutionsubteam.cliphub.io/

[VIETSUB] 180706 Secret Unnie Ep. 10 - Yeri x Han Chaeyoung

Ep 8 không có nhiều sự xuất hiện của Seulgi và Yeri nên sẽ không được vietsub. Link tổng hợp các server (cliphub, daily, drive, mega): https://goo.gl/5XuaNe Cập nhật đầy đủ vietsub tại: http://revelutionsubteam.cliphub.io/

[VIETSUB] 180615 Secret Unnie Ep. 7 - Seulgi x Sunmi

4209

Ep 8 không có nhiều sự xuất hiện của Seulgi và Yeri nên sẽ không được vietsub. Link tổng hợp các server (cliphub, daily, drive, mega): https://goo.gl/5XuaNe Cập nhật đầy đủ vietsub tại: http://revelutionsubteam.cliphub.io/