Menu REVELution subteam

Chính sách bảo mật

1. MỤC ĐÍCH

Tài liệu này đưa ra cam kết của cliphub.net về quyền riêng tư của bạn và bảo vệ dữ liệu cá nhân được thu thập và xử lý trong quá trình bạn sử dụng trang web theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều khoản dịch vụ.

2. THU THẬP DỮ LIỆU

Chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu mà bạn tự nguyện cung cấp trên mẫu đăng ký trên website bao gồm ID người sử dụng, địa chỉ email hợp lệ và địa chỉ IP của bạn (địa chỉ máy tính của bạn) bằng một quy trình thu thập tự động.

Xin lưu ý rằng dù bạn có đăng ký tài khoản hay không, website hoặc các bên thứ ba có thể thực hiện các quy trình theo dõi tự động (cookie hoặc web beacon) và bạn có thể chặn chúng bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của bạn. Dữ liệu được thu thập qua các quy trình theo dõi tự động này (ví dụ: nhấp vào thông tin luồng, loại trình duyệt, thời gian và ngày, chủ đề quảng cáo được nhấp hoặc lướt qua) là vô danh và được sử dụng để cải thiện chất lượng của trang web (ví dụ như cải thiện kết quả tìm kiếm và loại hình quảng cáo dành cho bạn).

3. MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU

Dữ liệu hiển thị trên trang web cần tuân theo các tính năng của trang web (video tải lên, nhận xét,…). Dữ liệu được thu thập tự động bởi website cho phép chúng tôi biên tập số liệu thống kê về lượt truy cập trang web.

4. NGƯỜI NHẬN DỮ LIỆU

cliphub.net coi trọng việc bảo mật dữ liệu của bạn và thực hiện tất cả các bước thích hợp để hạn chế nguy cơ có thể bị mất, hư hỏng hoặc sử dụng sai dữ liệu.

6. LƯU TRỮ DỮ LIỆU

Dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ của website và chỉ được lưu trữ khi cần thiết cho các mục đích nêu trên. Sau thời điểm đó, dữ liệu chỉ được giữ cho mục đích thống kê và không được sử dụng vì bất kỳ lý do nào khác.

7. GIỚI HẠN ĐỘ TUỔI VÀ QUYỀN CỦA CHA MẸ

Trẻ em dưới 13 tuổi không được đăng ký trên cliphub.net. Chính sách của cliphub.net là không thu thập bất kỳ thông tin nào từ trẻ dưới 13 tuổi. Hãy xác nhận rằng bạn trên 13 tuổi vì trang web không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn dưới 13 tuổi, vui lòng không sử dụng hoặc truy cập vào cliphub.net dưới bất kỳ hình thức nào .

Nếu bạn là phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ dưới 13 tuổi và phát hiện chúng đã đăng ký sử dung cliphub.net, xin vui lòng gửi e-mail đến support@cliphub.net để được hướng dẫn cách hủy đăng ký của con bạn. Trong e-mail, vui lòng cung cấp tên và địa chỉ đầy đủ của bạn, tên và địa chỉ đầy đủ của con bạn, mối quan hệ giữa bạn với đứa trẻ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn, giấy xác nhận bạn là phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp . cliphub.net chỉ sử dụng thông tin này để xác minh rằng bạn là phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ và không có mục đích nào khác.

8. QUYỀN CỦA BẠN

Bạn có quyền truy cập và chỉnh sửa dữ liệu của mình bằng cách truy cập vào hệ thống của cliphub.net.