Menu REVELution subteam

Đang hot

[VIETSUB] 180504 Secret Unnie Ep. 1 - Red Velvet Yeri & Han Chaeyoung

4209

Link tổng hợp các server (cliphub, daily, drive, mega): https://goo.gl/5XuaNe Cập nhật đầy đủ vietsub tại: http://revelutionsubteam.cliphub.io/

[VIETSUB] 170715 Knowing Brothers Ep 84 - Red Velvet

Visit us: https://www.facebook.com/RedVelvetVNFC/

[VIETSUB] LEVEL UP PROJECT SEASON 3 EP 2 - RED VELVET

Link tổng hợp các server xem online (cliphub, daily, drive, mega): https://bit.ly/2MnYc44 Visit us: https://www.facebook.com/RedVelvetVNFC/

[VIETSUB] LEVEL UP PROJECT S3 EP 12 - RED VELVET

4209

Link tổng hợp các server xem online (cliphub, daily, drive, mega): https://bit.ly/2MnYc44 Visit us: https://www.facebook.com/RedVelvetVNFC/

[VIETSUB] 170302 New YangNam Show - Red Velvet

Without JOY Visit us: https://www.facebook.com/RedVelvetVNFC/

[VIETSUB] LEVEL UP PROJECT SEASON 2 EP 50 - RED VELVET

505

Tổng hợp tất cả các server khác (cliphub, daily, mega, google drive): https://goo.gl/QEFL4D Cập nhật đầy đủ vietsub tại: http://revelutionsubteam.cliphub.io/

[VIETSUB] 171129 WEEKLY IDOL - RED VELVET EP 331

2803

[VIETSUB] 171129 WEEKLY IDOL - RED VELVET EP 331 Vietsub được thực hiện bởi REVELution. Vui lòng không RE-UP Time cap: SonBae, LiB, PW Time thoại: kshow Trans cap: Vivi, Sa, LiB Trans thoại: Sa, LC, Phuong Type: PW, LiB Edit: LiB Encode: Kelvin Cập nhật tin tức của Red Velvet: https://www.facebook.com/RedVelvetVNFC/

[VIETSUB] LeVel Up! Project Mùa 3 - RED VELVET

KR

Tổng hợp tất cả các server khác (cliphub, daily, mega, google drive): https://bit.ly/2MnYc44 Fanpage: fb.com/RedVelvetVNFC/ Thông báo link hỏng hoặc các yêu cầu khác vui lòng liên hệ: fb.com/REVELutionsubteam/

VIETSUB - King of Mask Singer - Red Velvet

Vietsub Full Cut của Red Velvet tại chương trình King of Mask Singer

[VIETSUB] 180407 RED VELVET @Surprise Event Etude House

4209

Link dự phòng: https://youtu.be/N78klXcAi_c Cập nhật đầy đủ vietsub tại: http://revelutionsubteam.cliphub.io/