Menu REVELution subteam

Mới cập nhật

[VIETSUB] 190818-190819 WENDY Insta Live

Drive: https://drive.google.com/open?id=1YMjQwxUlhjcdWQjVlbCy3eDRm1y7KbeJ Fanpage: https://www.fb.com/RedVelvetVNFC/ Subteam: https://www.fb.com/REVELutionsubteam/

[VIETSUB] 190823 Yu Huiyeol's Sketchbook - Red Velvet Full Cut

Drive: https://drive.google.com/open?id=1Q9xyW7dY6Pgty6R7fISiHC7JKAkugrro Fanpage: https://www.fb.com/RedVelvetVNFC/ Subteam: https://www.fb.com/REVELutionsubteam/

[VIETSUB] Insta Live 5th Anniversary - Red Velvet's Seulgi, Wendy ft. Special Guest Irene

Drive: https://drive.google.com/open?id=1uHDWFjXl0w9uwUtiVEb800DCFzg80yD6 Fanpage: https://www.fb.com/RedVelvetVNFC/ Subteam: https://www.fb.com/REVELutionsubteam/

[VIETSUB] 190427 Insta Live tại Việt Nam - Red Velvet's Irene, Seulgi, Joy ft. Wendy

YouTube: https://youtu.be/L1JhzvQ16Io Drive: https://drive.google.com/open?id=1pn7KGt0tos-ADnvKLzbaCUVao3N9nYI- Fanpage: fb.com/RedVelvetVNFC/ Subteam: fb.com/REVELutionsubteam

[VIETSUB] LeVel Up! Project Mùa 1 - RED VELVET

AF

Drive: https://bit.ly/2ZWDE6k Fanpage: fb.com/RedVelvetVNFC/ Thông báo link hỏng hoặc các yêu cầu khác vui lòng liên hệ: fb.com/REVELutionsubteam/

[VIETSUB] LeVel Up! Project Mùa 2 - RED VELVET

KR

Tổng hợp tất cả các server khác (cliphub, daily, mega, google drive): https://goo.gl/QEFL4D Fanpage: fb.com/RedVelvetVNFC/ Thông báo link hỏng hoặc các yêu cầu khác vui lòng liên hệ: fb.com/REVELutionsubteam/

[VIETSUB] LeVel Up! Project Mùa 3 - RED VELVET

KR

Tổng hợp tất cả các server khác (cliphub, daily, mega, google drive): https://bit.ly/2MnYc44 Fanpage: fb.com/RedVelvetVNFC/ Thông báo link hỏng hoặc các yêu cầu khác vui lòng liên hệ: fb.com/REVELutionsubteam/

[VIETSUB] 190807 HOBBYist - Kĩ năng nấu nướng của Seulgi?

Drive: https://drive.google.com/open?id=1I2QuTs7sleSvwwCWoPWzCWohlinTAcUA Fanpage: fb.com/RedVelvetVNFC/ Subteam: fb.com/REVELutionsubteam

[VIETSUB] 190806 STYLE meets Red Velvet - Interview

Drive: https://drive.google.com/open?id=1QCzCgZ4tdCoc2PHwgqV8nzW6XcO_MbP_ Fanpage: fb.com/RedVelvetVNFC/ Subteam: fb.com/REVELutionsubteam