Menu REVELution subteam

Mới cập nhật

[VIETSUB] 180817 Secret Unnie Ep. 16 - Red Velvet's Seulgi & Yeri, Sunmi, Han Chaeyoung

Hai chị tới thăm các em nhỏ ở concert để tiếp năng lượng POWER UP! cho các em Link tổng hợp các server (cliphub, daily, drive, mega): https://goo.gl/5XuaNe Cập nhật đầy đủ vietsub tại: http://revelutionsubteam.cliphub.io/

[VIETSUB] 180728 Battle Trip Ep. 101 - Seulgi & Wendy in Austria

4209

Drive: https://drive.google.com/open?id=1D8DLdKYjkZrn2M0GnKh_DD5dPb97_DOm Cập nhật đầy đủ vietsub tại: http://revelutionsubteam.cliphub.io/

[VIETSUB] 160124 King of Mask Singer - WENDY Full Cut - Red Velvet

4209

Brought to you by REVELution Subteam Effect Kara: NhatPhongCr Cập nhật đầy đủ Vietsub tại revelutionsubteam.cliphub.io Download: https://drive.google.com/open?id=1gWWDlQQnXuVpD3On8mXqpF9V7tTv1ich

[VIETSUB] 181119 Hello Counselor EP 389 (SEULGI, JOY, FAKER)

Vietsub được thực hiện bởi @Fakervnfans & REVELution Download: https://drive.google.com/open?id=1XYe2q9iATCwJKb9k5Vu-Tf_-riigVeV4 Theo dõi fanpage để cập nhật thông tin về Red Velvet: https://www.facebook.com/RedVelvetVNFC/ Kênh YouTube: https://www.youtube.com/c/REVELutionSubteam https://www.youtube.com/c/REVELutionsubteam2

[VIETSUB] 180720 Secret Unnie Ep. 12 - Yeri x Han Chaeyoung

Ep 8 không có nhiều sự xuất hiện của Seulgi và Yeri nên sẽ không được vietsub. Link tổng hợp các server (cliphub, daily, drive, mega): https://goo.gl/5XuaNe Cập nhật đầy đủ vietsub tại: http://revelutionsubteam.cliphub.io/

[VIETSUB] 180713 Secret Unnie Ep. 11 - Yeri x Han Chaeyoung

Ep 8 không có nhiều sự xuất hiện của Seulgi và Yeri nên sẽ không được vietsub. Link tổng hợp các server (cliphub, daily, drive, mega): https://goo.gl/5XuaNe Cập nhật đầy đủ vietsub tại: http://revelutionsubteam.cliphub.io/

[VIETSUB] 180706 Secret Unnie Ep. 10 - Yeri x Han Chaeyoung

Ep 8 không có nhiều sự xuất hiện của Seulgi và Yeri nên sẽ không được vietsub. Link tổng hợp các server (cliphub, daily, drive, mega): https://goo.gl/5XuaNe Cập nhật đầy đủ vietsub tại: http://revelutionsubteam.cliphub.io/

[VIETSUB] 180629 Secret Unnie Ep. 9 - Yeri x Han Chaeyoung

4209

Ep 8 không có nhiều sự xuất hiện của Seulgi và Yeri nên sẽ không được vietsub. Link tổng hợp các server (cliphub, daily, drive, mega): https://goo.gl/5XuaNe Cập nhật đầy đủ vietsub tại: http://revelutionsubteam.cliphub.io/

[VIETSUB] 180615 Secret Unnie Ep. 7 - Seulgi x Sunmi

4209

Ep 8 không có nhiều sự xuất hiện của Seulgi và Yeri nên sẽ không được vietsub. Link tổng hợp các server (cliphub, daily, drive, mega): https://goo.gl/5XuaNe Cập nhật đầy đủ vietsub tại: http://revelutionsubteam.cliphub.io/

[VIETSUB] 180608 Secret Unnie Ep. 6 - Seulgi x Sunmi

4209

Link tổng hợp các server (cliphub, daily, drive, mega): https://goo.gl/5XuaNe Cập nhật đầy đủ vietsub tại: http://revelutionsubteam.cliphub.io/